fbpx KONTAKT
Gearhalsvej 1, st. - 2500 Valby
Mandag til torsdag 7:00-18:00. Fredag 7:00-16:00

LÅR- og lægmuskel 

Lår og læg muskel skader
(overrivninger/fiber sprængninger)

Strækskader i musklerne i lår og læg i form af muskeloverrivninger og muskelfiber forstrækninger sker oftest ved idræt med ”eksplosive bevægelser”.

Symptomerne er akut opstået smerte og hævelse. Nogle oplever en følelse af et ”pludseligt smæld” i musklen.

Behandlingen er ro og hvile i en periode, som ofte skal efterfølges af manuel muskelbehandling og genoptræning.

Musklerne på for og bagsiden af låret samt lægmusklerne er hyppigt udsat for strækskader, ofte kaldet en fibersprængning.

Det er især personer, der dyrker “eksplosive” idrætter f.eks. i form af hurtige spurter, som er udsatte. 

Sprintere i atletik og fodboldspillere er 2 typer idrætsudøvere, som ofte får strækskader.

Dårligt træningsunderlag og dårlig opvarmning før træning eller konkurrencer gør også, at man bliver mere sårbar for nye skader.

En overstrækning af musklen, medfører en overrivning af nogle muskelfibre. Ofte sker overrivningen på overgangen mellem muskel og sene.

I forbindelse med overrivningen opstår der en blødning, der i mange tilfælde er ret betydelig. Den øger omfanget af skaden, giver flere smerter og medfører lang behandling. Blødningen øger også risikoen for senere skader i form af forkalkninger (myositis ossificans).

Muskulaturen kn være omgivet af ganske tykke bindevævsskeder, som i læggen. Hvis bindevævsskeden er intakt, vil blodansamlingen forblive inde i musklen (intramuskulær blødning), og det tager relativ langt tid, før blodet forsvinder. Hvis bindevævsskeden brister, vil blodet trænge ud mellem musklerne (intermuskulær blødning) og sprede sig over et større område, og det bliver hurtigere optaget af kroppen igen.

Ved større skader vil man typisk supplere med en ultralyds-undersøgelse og eventuelt MR-undersøgelse, der kan vise skadens størrelse, og dermed også fortælle noget om fremtidsudsigterne.

Korrekt behandling når skaden sker, kan afkorte varigheden af skadeperioden betydeligt:

  • Du skal straks afbryde den fysiske aktivitet
  • Der anlægges bandage som komprimerer den beskadigede muskel og benet skal løftes op
  • De næste 24-72 timer bør du skåne benet og bestræbe dig på mindst mulig belastning, evt. bør du skaffe dig krykker
  • Brug isposer til at nedkøle muskelvævet og lig det på i 15-20 minutter af gangen hver 2-3 time udenpå et stykke klæde så du undgår forfrysninger på huden

Genoptræning

For at du hurtigst muligt skal kunne komme tilbage til aktiv idræt eller genvinde normal funktion, anbefales det at du følger et superviseret træningsprogram hos vores fysioterapeut. Behovet for genoptræningen vil være afhængig af, hvor omfattende skaden er, og hvor korrekt den blev behandlet de første timer og dage. Hovedprincipperne i behandlingen er følgende:

 

  • Den allerførste tid bør aflaste musklen og evt. bruge krykker eller en anden aflastende bandage. Belast ikke over smertegrænsen. Aktive fod og ankelbevægelser kan udføres indenfor et smertefrit bevægelsesområde
  • Efter ca. 3 dage kan du forsigtigt starte med lette styrke- og udspændingsøvelser i samråd med vores fysioterapeut. I denne fase kan det fortsat være fornuftigt at køle læggen med isposer under træningen.
  • Når du er blevet smertefri, starter du med lette styrkeøvelser og vores fysioerapeut vil langsomt øge intensiteten i styrkeøvelserne, starte balanceøvelser og oftest kombineres dette med shockbølgebehandling, let udspænding og massage af musklen
  • Som idrætsudøver kan du genoptage din idræt, når du kan spænde fuldt ud uden smerter, og styrken er fuldt genoprettet i musklen. Hvis blødningen er mellem musklerne (intermuskulært), vil restitutionen tage forholdsvis kort tid, og du kan genoptage din idræt efter 2-4 uger. Hvis blodansamlingen er inde i musklen (intramuskulært), tager optræningen længere tid, op til 8-12 uger
  • Efter at du er blevet smertefri og har opnået fuld funktion, bør du fortsætte med styrkeøvelser og udspændinger af den skadede mjskel i flere måneder for at forebygger den øgede risiko for en ny muskeloverrivning