fbpx KONTAKT
Gearhalsvej 1, st. - 2500 Valby
Mandag til torsdag 7:00-18:00. Fredag 7:00-16:00

shockbølge terapi

Shockbølge terapi:

Ekstrakorporal shockbølgeterapi (ESWT) blev intro­duceret i den medicinske verden i 1980’erne. Op­rindeligt blev shockbølgeterapi brugt inden for urolo­gien, bl.a. til fjernelse af nyresten. Efter succesfulde forsøg med rotter begyndte man i starten af 1990’erne at bruge ESWT til knoglefrakturer hos mennesker. Valchanou & Michailov introducerede i 1991 brugen af ESWT inden for ortopædikirurgi til brug ved forsinket heling af frakturer og ved nonunionfrakturer.

ESWT bruges i dag også til mange andre former for medicinsk behandling, bl.a. behandling af brandsår og cancer.

Der findes to typer shockbølger: fokuserede og radierende. Fokuseret shockbølgeterapi kaldes således, idet trykfeltet, dvs. området med maksimal energi, afgives koncentreret ved en dybde, der kan justeres på maski­nen. Ved radial shockbølgeterapi opnås det maksimale trykfelt ved probehovedet.

Effekten af shockbølgeterapi er dosisafhængig. For højt energiniveau kan have skadelig virkning på væv. Derfor bør en energifluxdensitet over 0,30 mJ/mm2 undgås. Lavere energiniveauer kan derimod skabe ændringer i cellemembranen og i cytoplasmaets orga­neller, der stimulerer cellerners nucleus. Resultatet er bl.a. en produktion af proteiner og nitrogenoxid, der bidrager til aktivering af biologiske processer samt indvækst af nye blodkar i det beskadigede væv.

De senere år er ESWT blevet en udbredt behand­lingsmetode, som anvendes bredt af både læger, kiropraktorer og fy­sioterapeuter. Der er beskrevet lovende resultater ved brugen af ESWT til behandling af bl.a. kroniske betændelses tilstande i sener samt knogle og brusk skader.

Referencer

Moya, D., Ramón, S., Schaden, W., Wang, C.-J., Guiloff, L., & Cheng, J.-H. (2018). The Role of Extracorporeal Shockwave Treatment in Musculoskeletal Disorders. The Journal of Bone and Joint Surgery, 100(3), 251–263.

Logo Kiropraktorerne sort

Kontakt

Gearhalsvej 1, st.
2500 Valby
(Indgang ved Pakkerivej)

1. times gratis parkering
lige ved døren fra kl. 8.00

Telefon: 36440133
E-mail: info@kir.dk
CVR: 14156348

Find vej

Kiropraktor

Overblik

  • Træning
  • Priser
  • Behandlinger
  • Vi tilbyder