Mandag til torsdag 7:00-18:00.
Fredag 7:00-16:00

info@kir.dk

36 44 01 33

Gearhalsvej 1, st. - 2500 Valby

Erektil disfunktion

Hvad er Erektil Dysfunktion (ED)?

Erektil dysfunktion (ED) også kendt som impotens eller rejsningsproblemer, kan have mange årsager, men hos 80% er det kardiovaskulært betinget (reduceret blodtilførsel). ED dækker over manglende eller delvis evne til at få rejsning men også at kunne opretholde en rejsning under et samleje. Det er invaliderende og forløber sig til sommetider til at være et permanent rejsningsproblem.

Hyppigheden af ED 

Et studie fra 2004 (1) adspurgte 2210 mænd i aldersgruppen 40-79år omkring deres erektile tilstand. Mændene blev adspurgt i 4 kategorier om de kunne få rejsning og holde den i et samleje. Svarmulighederne var: Altid (ingen ED), som regel (minimal ED), sommetider (moderat ED) og aldrig/næsten aldrig (komplet ED). Samlet set, fordelt over alle aldersgrupper, var der en prævalens for ED på 52%. Fra 60års alderen steg risikoen for ED næsten linært. I aldersgruppen 50-59år var prævalensen for komplet ED ca. 10%, 60-69år ca. 28% og 70-79år ca. 44%. 

Årsager til ED 

Årsagen til ED skal klarlægges for den enkelte patient men flere faktorer kan spille ind og alle har det til fælles at svulmelegemerne ikke fyldes med nok blod for at skabe en rejsning. Dette kan der være flere grunde til:

  • Psykisk betinget – depression, præstationsangst  
  • Vaskulært – Hypertension, hyperkolesterolæmi, diabetes mellitus 
  • Neurogent – Kronisk alkoholisme, diabetes mellitus, dessimineret sklerose 
  • Traume/kirurgi – efter prostatacancer kirurgi, traumer mod bækkenet 
  • Fedme 
  • Rygning 

Behandlingen 

Chokbølge har vist sig effektiv som et nyt behandlingsmål for ED. Chokbølge i lave doser giver mulighed for nydannelse af kar i penis – det såkaldte neovascularisering – og hjælper svulmelegemerne med at fyldes med blod således, at der kan komme rejsning. Den nyeste meta-analyse og systematiske review fra 2017 af Clajivo et al (2) konkluderer netop dette efter at have samlet flere studier og ser en signifikant forandring efter chokbølgebehandling.  

Forløb 

Ved første konsultation får vi en uddybende samtale omkring problemstillingen og afgør her om der er indikation for behandling samt hvad sandsynligheden er for, hvor godt et resultat vi kan opnå. Iværksættes behandlingen sker denne under kontrollerede forhold og behandlingen vil være fuldt ud smertefri. Behandlingen foregår således at der afgives ca. 1200 skud på svulmelegemer og 2x400skud på hver af crura penis. Vi bruger det nyeste udstyr fra Piezowave på klinikken som er dedikeret til behandling af ED. Behandlingen skal gentages 2 gange ugentligt i 3-5 uger før, der kan måles en effekt.

Referencer

  1. Clavijo, R. I., Kohn, T. P., Kohn, J. R., & Ramasamy, R. (2017). Effects of Low-Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy on Erectile Dysfunction: A Systematic Review and Meta-Analysis. The Journal of Sexual Medicine, 14(1), 27–35.
  2. Lyngdorf, P., & Hemmingsen, L. (2004). Epidemiology of erectile dysfunction and its risk factors: a practice-based study in Denmark. International Journal of Impotence Research, 16(2), 105–111