Mandag til torsdag 7:00-18:00.
Fredag 7:00-16:00

info@kir.dk

36 44 01 33

Gearhalsvej 1, st. - 2500 Valby

Skulder

Skuldersmerter

Med skuldersmerter menes smerter, der kommer fra strukturer i og omkring selve skulderleddet (glenohumeralleddet) eller kravebensleddet (acromioclavicularleddet/AC-leddet). Skuldersmerter er efter rygsmerter den mest almindelige muskelskeletsygdom og indenfor idræt er skulderskader den dominerende skade med en forekomst fra 17-26 % i idrætter som svømning, tennis og idrætter med kast.

Skuldersmerter skyldes oftest betændelse /inflammation) og sjældnere, en slimsækbetændelse (bursit) eller ledkapselbetændelse (kapsulit/frossen skulder), men kan også være en kombination af tilstandene. Nogle heler op spontant indenfor 6 uger og andre kræver behandling og genoptræning. Hvis smerterne også er lokaliseret til nakke eller skulderbladet, kan det stamme fra nakkens led.

Skuldersmerter skyldes i de allerfleste tilfælde en betændelses (inflammatorisk) proces grundet overbelastning eller fejlbelastning samt skader og slidforandringer.

Behandling vil være rettet mod at optimere funktionen af led og muskler i nakke- og skulderområdet ved hjælp af ledfrigørende behandling, diverse muskelteknikker, øvelser og specifik rådgivning vedrørende arbejdsstillinger. Ved langvarige smerter ved senebetændelse og forkalkninger bruges shockbølgebehandling med god effekt.

Ultralydsskanning kan evt. være påkrævet for helt præcist at afgøre hvor og i hvor stor grad, der er sket en skade. Ved omfattende genoptræning anbefaler vi deltagelse på vores træningshold.

Betændelse i skulderens sener (Skulder tendinopati)

Rotatorcuffen er betegnelsen på fire muskler (subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, teres minor) som mødes under skulderloftet (acromion) lige over ledhovedet og de fæstner på overarmens ledhoved (caput humerus). De roterer, løfter og stabiliserer skulderleddet.

Disse udgør størstedelen af alle skulderlidelser, og langt de fleste er lokaliseret til supraspinatussenen. Her ses smerter ved forsøg på løft over skulderhøjde og bevægelser med skulderen bagud og over skulderhøjde kan være begrænset.

Betændelse i skuderens slimsæk (Skulderbursit)

Mellem skulderens sener og skulderloftet ligger en slimsæk (subakromial bursa) som sørger for at senerne glider lettere ved brug af skulderen. Langt de fleste er kroniske bursitter. Bursitter forekommer ofte sammen med seneskader på Rotator cuffen.

En akut bursit giver stærke smerter både ved aktiv og passiv løft af skulderen og nogle gange også ved passiv indad- og udadrotation. Akut bursit debuterer ofte med meget akut indsættende smerter, som hindrer patientens nattesøvn. Ofte kan der forekomme en meget smertefuld kalkudfældning i bursa (bursitis calcarea) og disse kan ses på røntgen- og ultralydsundersøgelse.

Frossen skulder (kapsulitis/periathrosis humeri)

Frossen skulder er sjældnere end både tendinopatier og bursitter og ca. halvdelen er posttraumatiske. Det er karakteriseret ved smerter og nedsat aktiv og passiv bevægelighed, især udadrotation af skulderen er begrænset og smertefuld.

Man kan generelt inddele hele processen i tre faser: den “frysende fase”, hvor der er tiltagende smerte og stivhed; den “frosne fase”, hvor skulderen er meget stiv men gør knap så ondt og endelig den “tøende fase”, hvor smerterne og stivheden gradvist fortager sig igen. I nogle tilfælde forsvinder stivheden aldrig fuldstændig.

Denne tilstand er svær at behandle og genoptræning af skulderen kan tage op til 1-2 år. Behandling med blokade indsprøjtning med binyrebark hormon kan lindre og ellers anbefales en struktureret genoptræning samt brug af ledfrigøring af skulderen og diverse muskelteknikker for at genvinde normal funktion.

Acromioclaviculær symptomer (AC leds symptomer)

Smerter i dette led er ofte udløst af et traume eller gigtforandringer (artrit eller artrose), som påvirker ledbåndene som holder kravebenet på plads. Her ses smerter over leddet og smerter, som går op i nakke og skulderen.

Smerterne forstærkes når man trækker armen ind over brystet og der vil være smerter i yderstilling ved flere passive skulderbevægelser.

Alt efter årsagen, vil behandlingen kunne bestå af genoptræning af skulderen samt brug af forskellige muskelteknikker. Ved inflammation i leddet kan der henvises til blokade injektion med binyrebark.

Skulder instabilitet

Dette kan opstå som følge af at skuldetren kommer ud af led (skulderluksation) én eller flere gange. Der foreligger i over 80% af tilfældene en afrivning af skulderens ledlæbe (labrum) og de ledbånd som holder overarmshovedet.

Dette er almindelig og ses særlig blandt yngre personer og kan genoptrænes med øvelser men kræver ofte operation.

Afrivning af skuderens sener (Rotator cuff ruptur)

Her ses en ruptur i senevævet og det ses ofte efter et traume som eksempelvis fald på skulderen ved et styrt på cykel. Det kan også skyldes gentagne traumer i senerne hvor der kan der opstå mikrorupturer og slid på senevævet, der ender i en regulær ruptur. Rupturen begynder oftest fortil i senen og kan udvikle sig til de omkringliggende sener. Det anbefales at anvende MR- eller UL-skanning for at se hvilke strukturer der er beskadigede så den rette behandling kan igangsættes.

Ved akut ruptur og relevant traume overvejes primær operation og ved ældre og ruptur uden relevant traume skyldes rupturen slid i senevævet, og her er behandlingen primært øvelsesinstruktion og brug af diverse muskelteknikker.

Nerveindklemning

Flere nerver passerer tæt omkring skulderen og ned i arm og ryg hvor de kan beskadiges og indeklemmes. Dette ses ofte hos idrætsudøvere, f.eks. volleyballspillere, svømmere, kastere og tennisspillere.

Her findes ofte nedsat kraft i en eller flere muskler omkring skulderen med smerter og føleforstyrrelser i samme område. Symptomerne afhænger af hvor indeklemningen er og en grundig undersøgelse eventuelt med brug af ultralyds- og MR-undersøgelse vil kunne vise hvor problemet er. En nerveledningstest (EMG) kan ofte være indikeret. Ind imellem ses en cystedannelse omkring nerven.

Behandlingen består af genoptræning af skulderen og operation overvejs kun ved manglende effekt af genoptræning eller hvor der ses afklemning grundet cyster.

Brud på skulderen (skulder fraktur)

Dette kan opstå efter et kraftig traume eller overbelastning og her vil en røntgenundersøgelse bekræfte diagnosen, som skal henvises til udredning ved orthopædkirurg.

Thoracic outlet syndrom (Apertura thoracis syndrom, scalenus anticus syndrom, cervicoscapulært syndrome)

Syndromet anvendes om symptomer knyttet til kompression af nederste del af nerverne som kommer ud fra nakken og løber ud i armen (plexus brachialis) og eventuelt blodkar mellem nakken og armhulen (aksillen). Tilstanden er sjælden, men er sandsynligvis underdiagnosticeret. Afklemning af nerver forekommer hyppigst.

Det kan i nogle tilfælde skyldes halsribben (medfødt forlængelse af tværtappen på nederste cervicale hvirvel) eller evt. fibrøst bånd fra 7. cervikale hvirvel til 1. ribben. Oftest skyldes det muskulær fejlfunktion med blandt andet en stram scalenusmuskulatur.

Det vil ofte være smerter, føleforstyrrelser og tyngdefølelse i armen. Symptomerne er ofte vage og generaliserede og nakkesmerter og hovedpine foreligger ofte samtidig. Symptomerne kan starte snigende efter gentagne eller belastende aktiviteter som langvarigt arbejde ved en computer, eller mekanisk arbejde over hovedhøjde. Også piskesmældsskader kan udløse sådanne symptomer samt idrætsaktiviteter med kast eller svømning kan også give fænomenet.

Behandling med øvelser hos fysioterapeut anbefales og angives at give gode resultater hos 80 %.

Læs mere her