Mandag til torsdag 7:00-18:00.
Fredag 7:00-16:00

info@kir.dk

36 44 01 33

Gearhalsvej 1, st. - 2500 Valby

Nakke

Nakkesmerter

Nakkesmerter udløses ofte af spænding og dårlig funktion af nakkens og skulderområdets muskler og led. Medvirkende faktorer til udviklingen af nakkespænding- og stivhed kan bl.a. være dårlig holdning, ensformige arbejdsstillinger eller gentagne bevægelser.

Det er meget almindeligt at have nakkesmerter. Undersøgelser har vist, at en ud af ti voksne danskere oplever smerter i nakke-/skulderområdet på en almindelig dag. I løbet af et helt liv vil ca. halvdelen opleve at have smerter i nakke-/skulderområdet.

Forandringer som følge af alder kan medføre forsnævringer omkring nerverødder, eller man kan udvikle en diskusprolaps med føleforstyrrelser og styringsbesvær af den ene arm og hånd

Hvis man har vedvarende smerter fra nakken, bør man udredes for andre mere sjældne årsager som f.eks. gigtlidelser, piskesmæld eller ledskred.

Hold i nakken

Hold i nakken dækker over akut opstående smerter i nakken med låsning af nakken ved bestemte bevægelser. Nakken kan låse sig i en skæv stilling.

Symptomerne udløses ofte af spænding og dårlig funktion af nakkens og skulderområdets muskler og led. Leddene kan være hævede med omkring liggende spændte muskler, som kan låse nakken i en skæv stilling. Årsager til udviklingen af nakkespænding- og stivhed kan bl.a. være dårlig holdning, ensformige arbejdsstillinger eller gentagne bevægelser. Andre gange kan det opstå ved pludselige hurtige bevægelser, belastninger eller udefra kommende slag.

Kiropraktisk behandling anbefales og er effektiv når årsagen til nakkeholdet findes i muskler og led. Behandlingen består af ledfrigørende behandling samt af massage, udstrækning og øvelser. Brug af is på det irriterede væv er gavnligt og brug af smertestilende medicin kan yderligere lindre.

Læs mere om hold i nakken her

Langvarige nakkesmerter

Langvarige nakkesmerter beskriver vedvarende eller tilbagevendende smerter over 3 måneders varighed.

De kan skyldes mange årsager. Det kan f.eks. starte som akutte nakkesmerter som ikke håndteres korrekt og dermed udvikler sig til kroniske smerter, ligesom smerter efter et biluheld kan blive kroniske.

I andre tilfælde skyldes det lang tids overbelastning af nakkens strukturer som f.eks. kontorarbejde, gentagende bevægelser eller andre tunge belastninger ved brug af armene over skulderhøjde. Andre gange er smerterne opstået uden kendt årsag og man kan have svært ved at huske, hvordan og hvornår de opstod. I enkelte tilfælde skyldes smerterne, at der er en decideret ændring i nakkens normale strukturer som f.eks. gigtlidelser eller ledskred i nakken.

Videnskabelige undersøgelser har vist, at en kombination af både ledfrigørende behandling, massage teknikker, rådgivning og øvelser som adresserer de led og muskelmæssige faktorer der er årsag til smerterne, er det, der har bedst effekt på smerter i nakken. Den manuelle behandling hjælper hurtigere på symptomerne, mens øvelser har en mere langsigtet effekt og mindsker risikoen for yderligere tilbagefald.

Læs mere og langvarige nakkesmerter her

Diskusprolaps i nakken

Diskusprolaps i nakken opstår oftest som følge af aldersforandringer i nakkens knogler (nakkehvirvlerne) og i de bruskskiver (diskus), der ligger mellem hvirvlerne. Forandringer i de strukturer kan irritere nerver til armene og give symptomer på en diskusprolaps.

Symptomerne er ofte smerter i nakken med udstrålende smerter og eventuelt snurrende fornemmelser i skulder/arm. Der kan være nedsat følesans og kraft i armen. Disse symptomer kan også skyldes gigtforandringer i nakkens led.

Kiropraktisk og fysioterapeutisk behandling bestående af ledfrigørende behandling, muskelafslappende teknikker og forskellige øvelser der har til formål at normalisere normal funktion af nakkens led og muskler kan oftest lindre på smerterne ved at nedbringe irritationen af de påvirkede nerver. Oftest vil smertestillende medicin være nødvendigt i starten. I svære tilfælde som ikke bliver bedre af behandling, kan en operation overvejes.

Har man en diskusprolaps i nakken yders der ekstra tilskud ti behandling via den offentlige sygesikring via et ”Prolaps-pakke forløb. Se priser her

Læs mere om diskusprolaps i nakken her

Piskesmæld (whiplash)

Symptomerne efter en piskesmældsskade opstår typisk efter en trafikulykke, hvor man er blevet påkørt bagfra og kaldes også for ”Whiplash”, hvilket er den engelske betegnelse for det, der sker under selve ulykken. Et piskesmæld kan også opstå på anden vis, hvor nakken har været udsat for en tilsvarende påvirkning.

En piskesmældsbevægelse kan forårsage forstrækninger af led, ledbånd, sener, muskler, nerver og bruskskiver (disci). Nogle led og ledbånd kan blive strukket så meget, at de bliver hypermobile. Andre led kan blive påvirket og give stive områder i nakken. Sjældent ses brud og ledskred på nakkens hvirvler.

Det kan give smerte og spændinger i nakke- og skulderområdet og ved svære tilfælde påvirke nogle af nerverne så der kan opstå symptomer så som smerte, snurren og nedsat styrke i en eller begge arme. Patienter, der har været ude for et piskesmæld, kan udvikle smerter i hele rygsøjlen, og nogle oplever svimmelhed, hovedpine og hukommelsestab.

Symptomerne opstår oftest 24-48 timer efter ulykken, men kan i svære tilfælde opstå øjeblikkeligt. I mildere tilfælde kan der gå 1-2 uger, inden man oplever de første symptomer.

Behandling kan normalt påbegyndes allerede efter få dage og i få svære tilfælde først efter nogle uger. Kiropraktor og fysioterapeut anbefales og behandlingen består af ledfrigørende behandling af stive led og bløddelsbehandling af den skadede muskulatur. Dette suppleres med øvelser, der gradvist justeres, efterhånden som symptomer og funktion bedres.

Læs mere her