Mandag til torsdag 7:00-18:00.
Fredag 7:00-16:00

info@kir.dk

36 44 01 33

Gearhalsvej 1, st. - 2500 Valby

Knæ

Knæsmerter

Smerter i knæet opleves af mange mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv.
Smerterne kan variere lige fra forbigående overbelastninger og forstrækninger til skader som kræver længere genoptræningsforløb, operation eller i yderste konsekvens udskiftning af knæleddet.

Knæsmerter kan have mange årsager. Knæene er store led som udsættes for store belastninger. I knæleddet findes knogle og brusk, ledhinder, menisker, ledbånd og slimsække. Omkring knæleddet er der desuden sener og muskler. Alle disse strukturer kan indgå som årsag til smerter i knæet.

Forekomsten af personer med knæsmerter stiger. Det kan have sammenhæng med flere idrætsskader (håndbold, fodbold, ski) og ensidig belastning.

I en undersøgelse angav 30 % af alle kvinder og 25 % af alle mænd, at de havde haft knæsmerter i løbet af de sidste 12 måneder. 80 % af alle børn i skolealderen har haft knæsmerter.

Kiropraktorens og fysioterapeutens opgave er at finde årsagen til knæsymptomerne. Er det inden for vores behandlingsområde, vil der blive arbejdet med funktionen af led og muskler i knæet, og evt. i lænd, bækken og ankler/fødder. Træning hos fysioterapeuterne af muskulaturen omkring knæet samt træning af den muskulære kontrol er stort set altid nødvendigt. Er problemet uden for vores virkeområde, vil vi sørge for at henvise til den/de rette personer

Ny forskning viser, at information og træning er et effektivt tiltag for slidgigt i knæet, og vi har derfor indført GLA:D træningskonceptet hos os.

Læs mere om knæsmerter her

Hyppige årsager til knæsmerter

Slidgigt (artrose i knæleddet)

Dette forekommer mest hos ældre eller hos personer som tidligere har haft en alvorlig knæskade. Slidgigt giver smerter i knæet i hvile og ved belastning. Du har typisk smerter, når du skal i gang med at gå og du kan have hvilesmerter og natlige smerter ved fremskreden sygdom.

Slidgigt i knæskallen

Denne tilstand giver smerter fortil i knæet og smerterne kan fremprovokeres, når du går i bakket terræn, løber eller sidder med knæet bøjet. Behandlingen følger proceduren for slidgigt i knæet.

Knæledsbetændelse (artrit)

Dette kan skyldes en lang række forskellige sygdomme med og uden bakterier. Her opstår smerter, hævelse, øget varme og nedsat bevægelighed i leddet. Denne lidelse kræver udredning og behandling ved speciallæge (rheumatolog) og behandles medicinsk og med træning ved fysioterapeut.

Løsning af ledflade (osteokondrit)

Et knoglestykke kan løsnes fra ledfladen og danne et såkaldt frit legeme i ledhulen, som kan komme i klemme i leddet og give aflåsning. Dette ses primært ved unge mennesker og børn, men kan også opstå efter idrætsskader. Typisk har du haft belastet knæet gennem længere tid i leddet. Du kan opleve aflåsningstilfælde af leddet, knæsmerter, knæsvigt og hævelse. Tilstanden kaldes også mus i knæet og kan i milde tilfælde behandles ved øvelsesinstruktion af knæet, men kræver ofte operation for at fjerne det frie ledlegeme.

Forreste korsbåndsskade (ACL-ruptur)

Dette er en alvorlig knæskade som ofte opstår ved, at knæet roterer, mens foden står fast på underlaget under løb eller sport. Man føler skarpe smerter, løshedsfornemmelse og knæsvigt. Dette kan genoptrænes ved fysioterapeut, men kan også kræve operation ved orthopædkirurg, hvor man indopererer et nyt korsbånd, som ligeledes skal genoptrænes efter operation. Skadens omfang kan typisk vurderes ved en undersøgelse fulgt op med en MR-undersøgelse af knæet.

Bagerste korsbåndsskade (PCL-ruptur)

Dette opstår oftest ved et hårdt slag mod skinnebenet eller overstrækning af knæet of ses ved trafikulykker og idræt Dette giver smerter og knæsvigt, som ved skader på forreste korsbånd og behandlingen følger samme procedure.

Skade på knæets indre og ydre ledbånd (kollateral ligament skade)

Disse knæskader opstår som ofte ved vrid, stræk og bøj af knæet under sport og løb. Det udløser smerte, hævelse og fornemmelse af vrikkeløshed i knæet og mærkes på indersiden eller ydersiden af knæet. Disse skader kan oftest behandles med aflastning og genoptræning af knæet eventuelt kombineret med shockbølgeterapi og kræver sjælden operation, men en ultralyds- og eventuelt MR- undersøgelse kan afklare dette.

Hyppige årsager til smerter i forreste del af knæet

Betændelse i knæskalssenen (patella tendinopati/”jumpers knee”)

Dette ses hyppigt hos idrætsfolk især i sport, hvor spring er almindeligt, som atletik, fodbold, basketball, volleyball og ski. Der ses gradvist tiltagende smerter i nedre del af knæskallen, som forværres ved fysisk aktivitet, trappegang, når du rejser dig fra en stol og sidder på hug. Ubehaget forsvinder i hvile. Dette kan behandles med shockbølgeterapi samt genoptræning af knæet ved fysioterapeut. Sjældent henvises til blokade indsprøjtning med binyrebark ved speciallæge.

Smerter i knæskallen (patellofemoralt smertesyndrom)

Dette er en meget hyppig tilstand, især blandt sportsaktive unge og motionister i 40-årsalderen. Symptomerne er forreste knæsmerter, stivhed, aflåsningstendens og følelse af knæsvigt. Smerterne er værst ved trappegang opad og gang i bakket terræn, i hugsiddende stilling, når du rejser dig fra en stol og efter længerevarende siddende stilling (“biografsyndrom”). Dette kan skyldes skader på ledbrusken bag knæskallen eller fejlstillinger af knæskallen (patella alta/medialis/lateralis) og knæet (valgus/varus stilling). Behandlingen består af øvelsesinstruktion for knæet og langsom genoptræning og ved svære fejlstillinger eller vedvarende smerter kan operation overvejes ved orthopædkirurg.

Slimsækbetændelse (knæbusit)

Disse smerter skyldes Betændelse i slimsækken (bursit) på forsiden af eller nedenfor knæskallen. Årsagen er ofte langvarigt knæliggende arbejde, som når man vasker eller skurer gulv, eller eventuelt en sportskade. Man har hævelse, ømhed, varme og rødme foran eller nedenfor knæskallen. Bøjemuligheden for knæleddet er nedsat på grund af smerter og behandlingen består af aflastning og eventuelt blokade injektion med binyrebark ved speciallæge. En ultralydsscanning kan bekræfte diagnosen og omfanget af irritationen.

Schlatters sygdom (Osgood Schlatter)

Denne lidelse opstår i vækstårene i 10-15-årsalderen, oftest hos drenge. Det er en irritation og let betændelse, ved fæstet for knæsenen på underbenet. Der vil være smerter efter at barnet har været i fysisk aktivitet, f.eks. efter fodboldspil. Senefæstet er normalt ømt og hævet. Behandlingen herfor er aflastning og langsom genoptræning ved fysioterapeut eventuelt suppleret med laser- eller shockbølgeterapi.

Sinding Larsen sygdom

Dette er også en skade der ses i vækstårene og pstår som regel i 10-12års alderen, oftest hos drenge. Her ses en irritation og let betændelse, ved fæstet for knæsenen på knæskallen. Symptomerne er knæsmerter efter, at barnet har været i fysisk aktivitet, f.eks. efter fodboldspil. Senefæstet er ømt når man trykker på det og behandlingen føler proceduren for Schlatters sygdom.

Betændt slimhindefold i knæet (Plica synovialis)

Her ser man en betændt slimhindefold i knæskallen efter overbelstning, afklemning eller blødning. Blødningen kan opstå i den udvendige eller indvendige slimhindefold (plica) – ved rotation under samtidig udstrækning af knæet så denne blive inflammeret, fortykket og smertefuld.

Smerterne opstår ofte pludselig ved bestemte bevægelser og kan ledsages af hævelse i knæet. Hvis en flig af slimhindefolden kommer i klemme, kan knæet låse.

Slimhindefolden i indvendige ledkammer (medial plica) giver langt hyppigere symptomer end udvendige ledkammer. Symptomerne svarer til symptomerne ved menisklæsion. Smerterne er sædvanligvis lokaliseret lige indvendigt for knæskallen foran indvendige ledline.

Skaden påvises af ømhed ved tryk lige foran ledlinien ind mod knæskal. Ultralyds- og MR-scanning kan ofte påvise slimhindefolden.

Behandlingen omfatter aflastning og forsigtig genoptræning af knæet. Shockbølge behandling kan ligeledes afprøves. Ved manglende fremgang på ovennævnte behandling kan man injicere kortikosteroid i slimhindefolden. Hvis heller ikke dette hjælper, kan man fjerne slimhindefolden ved artroskopi (kikkert undersøgelse af knæet).

Hyppige årsager til smerter på siderne eller bag i knæet

Meniskskader

En meniskskade giver akutte eller hurtigt indsættende smerter eller en følelse af noget der kommer i klemme eller smutter inde i knæet. Her kan forekomme aflåsninger og hævelse af knæet. Skade af menisken hos unge øger risikoen for senere slidgigt som voksen, oftest 30-50 år. En grundig undersøgelse kombineret med en ultralyds- eller MR-undersøgelse kan vurdere skadens omfang og genoptræning ved fysioterapeut kan oftest normalisere knæet igen og operation bør først overvejes ved manglende effekt af behandling eller hvis der er aflåsninger af knæet, som forhindrer normal aktivitet. Shockbølgeterapi kan ligeledes smertelindre her.

Betændelse i anserinus-senen (anserinus tendinopati)

Denne skade opstår ofte efter en uvant langvarig belastning i forbindelse med ændret gang og løbe mønster. Den opstår hurtigt eller akut og giver intense værkende smerter bagtil og på indersiden af knæet, hvor senen passerer og glider over indersiden af lårbenet. Det forekommer hyppigst hos midaldrende og ældre mennesker, men også hos sportsfolk. Behandlingen består af normalisering af muskelspændingen og styrken omkring knæet ved manuel behandlng og instruktion i øvelser. Ved behandling af senebetændelsen bruges shockbølge terapi. Der kigges også på fod og ankel stillingen/ bevægelse samt behov for nye sko eller indlæg for at belaste knæet korrekt. Ved manglende effekt kan vi henvise til blokade indsprøjtning med binyrebark ved speciallæge.

Løberknæ (”runner knee”)

Her ses betændelse i sene/slimsæk ved ydersiden af knæleddet på lårbenet. Denne lidelse ses hyppigst hos langdistanceløbere. Den giver smerter på ydersiden af knæleddet efter kort tids løb. Når knæet strækkes og bøjes ved løb, kan der opstå irritation i senen, som passerer over ydersiden af lårbenet (traktus iliotibialis-senen). Behandlingen følger samme procedure, som ved betændelse i anserinus-senen.

Betændelse i popliteus-senen

Dette skyldes ofte forkert belastning af knæ og ankel/fod. Det ses primært ved sportsudøvere og kan skyldes, at foden er roteret udad (hyperpronerer) ved løb. Tilstanden giver knæsmerter bagtil og ømhed over senen på ydersiden af leddet. Her igen, følger behandlingen samme procedure, som ved betændelse i anserinus-senen.

Udposning i knæhasen (”Bakers cyste”)

Her finder man en forstørret slimsæk (bursa) bagtil i knæleddet, som er en svaghed og udposning af knæets ledkapsel. Denne udposning kan hæve op ved betændelser i selve knæleddet og er typisk et tegn på en skade inde i knæet. Der ses ofte underliggende skader på ledbrusken, menisker eller korsbånd, som forårsager øget væskedannelse i knæet. Hvis cysten brister, kan det give pludselige stærke smerter i knæhasen. Behandlingen består i at finde årsagen til udposningen og adressere denne. Her viser ultralyds- og MR-scanning sig ofte nødvendig.

Hofte og iskias sygdomme

Hofte og iskias sygdomme kan også føre til knæsmerter og vi undersøger altid hele lænden, bækken, hofte, knæ samt fod og ankel for at finde årsagen til knæsmerterne.