Mandag til torsdag 7:00-18:00.
Fredag 7:00-16:00

info@kir.dk

36 44 01 33

Gearhalsvej 1, st. - 2500 Valby

Amalie Broegaard
Kiropraktor
Amalie er uddannet kiropraktor (cand.manu.) ved Syddansk Universitet i Odense i januar 2023.

Gennem sin uddannelse som kiropraktor, har Amalie lært at diagnosticere og behandle en lang række bevægeappratslidelser. For at sikre den rette behandling til den enkelte patient, tilbyder Amalie, udover kiropraktisk behandling (manipulation, mobilisering og bløddelsteknikker), også schokbølgeterapi og dry needling.

Hos Amalie kommer patienten til at være en aktiv del af eget behandlingsforløb, og forløbet tilrettelægges ud fra den enkelte patients problemstillinger, behov og dagligdag. Amalie arbejder ud fra den biopsykosociale model, hvor patientens problematik anskues ud fra et biologisk/fysisk, såvel som psykisk og socialt perspektiv.

Amalie indgår i tæt samarbejde med klinikkens fysioterapeuter, og vil typisk sende patienten i tværfagligt forløb hos vores fysioterapeuter hvis det vurderes relevant.

Amalie er opvokset med kiropraktik og har derfor et godt kendskab til fagets kunnen, da hendes far er kiropraktor. Til dagligt bor Amalie på Amager, hvor hun også er fra, med sin kæreste Asbjørn.